Zmiany 2015 - Mieszkanie dla Młodych

Od 2015r. nastąpią spore zmiany w programu Mieszkanie dla Młodych (MdM). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podjęło decyzję o wprowadzeniu potrzebnych zmian w ustawie o MdM, które będą dotyczyły czterech aspektów.

zmiana mdm


Po pierwsze zmieni się dopłata do kredytu hipotecznego od 2015r.:

  1. osoby wychowujące dwójkę dzieci otrzymają dopłatę w wysokości 20% wartości nieruchomości,
  2. rodziny trójką dzieci i więcej mogę liczyć na 25% dofinansowanie wkładu własnego do kredytu hipotecznego.
  3. Kolejną zmianą będzie umożliwienie zakupu mieszkania spółdzielczego z dopłata programu Mieszkania dla Młodych, którego realizacja nie została jeszcze ukończona. Obecnie wprawdzie istnieje możliwość nabycia mieszkania od spółdzielni, ale tylko takiego mieszkania, którego ostateczne cena została już ustalona.
  4. Zniesienie ograniczeń o przystąpieniu do preferencyjnego kredytu tylko członka rodziny (obecnie współkredytobiorcą może zostać: wstępny, zstępny, rodzeństwo, teściowie, rodzeństwo małżonka oraz przybrani rodzice) ujednolicenie przepisów, które w jednoznaczny sposób zezwolą na dofinansowanie mieszkań powstałych w wyniku adaptacji budynku lub po przebudowie.

Nadal jednak nie przewidziano rozwiązania problemu w przypadku, gdy inwestycja deweloperska realizowana jest kredytem bankowym. Obecnie nie ma możliwości wydzielenia lokalu i przeniesienia własności bez spłaty kredytu przez dewelopera w 100%. Banki nie godzą się na bez obciążeniowe wydzielanie mieszkań. Wyodrębnienie lokalu jest z kolei warunkiem ubiegania się o dopłatę w ramach programu Mieszkania dla Młodych - MdM.

NOWE WARUNKI MIESZKANIE DLA MŁODYCH - obowiązujące od 1 września 2015r. 

WARUNKI MIESZKANIE DLA MŁODYCH